Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC 5

 

Artykuły

PAWEŁ MILCAREK, Cnota oznacza szczęście 7

KS. SŁAWOMIR KUNKA, Chrześcijańska asceza
przez wieki 19

MICHAŁ ZIOŁO OCSO, O sile, która nie robi niczego
na siłę 32

KS. MACIEJ WAROWNY, Czy Jezus był ascetą? 40

KS. ANDREAS HOECK, Zbroja Boża kontra

diabelskie zakusy 51

KRZYSZTOF DYREK SJ, Rekolekcje ignacjańskie

szkołą konfrontacji 63

KS. STEPHEN J. ROSSETTI, Jaka asceza

dla księży XXI wieku 71

 

Nasza rozmowa

Kościół wie, co robi.

Rozmowa z KS. TADEUSZEM ALEKSANDROWICZEM 77

W sercu czy w głowie?

Rozmowa z ROBERTEM KOWALIKIEM 86

Nasza modlitwa

KRZYSZTOF WONS SDS, Nieszpory

z Jezusem ogołoconym 97

KS. DOMINIK OSTROWSKI, Zanim rozpoczniemy

Mszę świętą 106

TERESA PASZKOWSKA, Naśladowanie Chrystusa

jako podręcznik ascezy 115

 

Z życia Kościoła

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Cambridge Analytica

a Humanae vitae 123

KS. WOJCIECH JANYGA, Jaką mamy młodzież? 128

ANNA M. FASZCZOWA, Powołania a seminaria 141

 

Pytania i odpowiedzi

KS. KRZYSZTOF WARCHAŁOWSKI, Jaka

decentralizacja Kościoła? 151

 

Świadectwa

Usychałem... 155

Wyjście z Getsemani 158

Razem z seminarzystami 161

Byłem gotowy na śmierć 166

Żeby nie „adorować” YouTube’a 169

Boski seks 172

 

Lektury 177

Kultura 185

Ogłoszenia 190

To Our Readers 196

Contents 198

Pastores poleca