[…] Dziś, gdy jestem już w zakonie od ponad 20 lat, nie wyobra- żam sobie, żeby moja obecna formacja nie odwoływała się do codzienności. Ten ciąg powszednich dni kształtuje nas najbardziej. Tym, którzy ją lekceważą, podaję prosty przykład: jak człowiek nabawia się otyłości z reguły przez złe codzienne odżywianie, tak powrót do właściwej wagi będzie możliwy poprzez powszedni, zdrowy tryb życia.

W codziennym życiu duchowym prostota słowa Bożego, sakramentów i liturgii, a zarazem ich piękno ciągle utwierdzają mnie w tym, że Chrystus naprawdę mówi i działa przez swoje Ciało, jakim jest Ko- ściół. Już nie zliczę, ile razy to właśnie teksty z liturgii godzin i czytania z dnia stawały się odpowiedzią na moje codzienne problemy, a także na sprawy największej wagi. Gdy prowadzę od kilku lat tygodniowe rekolekcje dla księży i osób konsekrowanych, rozpoczynam je od bardzo stanowczej wskazówki, by największą uwagę zwracać na teksty liturgiczne z dnia. […]

 

TOMASZ

Pastores poleca