[…] Odnalezienie się w nowych kontekstach kulturowych i w świecie, który coraz bardziej oddala się od Boga, wyznacza formacji kapłańskiej nową perspektywę. Dotychczasowy obraz księdza i tradycyjny model duszpasterstwa, choć nie tracą swej wartości, coraz mniej przystają do mentalności ludzi nowego tysiąclecia. Ukazywana przez papieża Franciszka wizja Kościoła w drodze, Kościoła ubogiego, ewangelicznego i wychodzącego na peryferie może oznaczać odejście od modelu „strukturalnego i pasywnego”, który mocno związany był z tradycyjnymi formami, autorytetem i siłą urzędu. Nowe ukierunkowanie zwraca się w stronę modelu bardziej „dynamicznego”, który bazuje na autorytecie osoby, a nie urzędu, wyrasta z duchowej głębi i autentyczności życia wiarą. Sytuacja ta stawia kandydatom do kapłaństwa oraz księżom coraz większe wymagania, a przede wszystkim domaga się jasno określonej i pogłębionej tożsamości chrześcijańskiej i kapłańskiej. […]

Pastores poleca