Z JACKIEM PULIKOWSKIM, audytorem na ostatnim Synodzie o Rodzinie, zaangażowanym w Duszpasterstwo Rodzin, autorem wielu książek na temat małżeństwa, ojcostwa i rodziny, rozmawia Marcin Walczak

[…] Dojrzałego człowieka można wychować, choć jest to trudne. Nasze czasy nie są pod tym względem wcale gorsze, nie dajmy się zwieść pesymizmowi, choć sporym utrudnieniem jest propagowanie antywartości przez media, dziś głównie przez internet. Jednak wiele rodzin kapitalnie wychowuje swoje dzieci. W tych domach jest zdrowy podział obowiązków, a także świadomość roli mężczyzny i kobiety. Takie rodziny nie wpadają ani w patriarchat, ani w coraz częściej spotykane rządy mamy. Mężczyzna jest pomocą dla kobiety, a kobieta dla mężczyzny. Jedno nad drugim nie dominuje, nie jest też tak, że mąż tylko wypełnia polecenia żony. Dobry podział na role męża i żony jest kluczem do tego, by dobrze wychować dzieci. Rodziny, które mają sensowny podział ról i dobrze wychowują dzieci, kierują je także w stronę samowychowania, bo taki jest cel wychowania. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w niektórych dziedzinach jest dziś szczególnie trudno wychować dziecko. Dotyczy to na przykład sfery płciowości. Wychowanie do czystości zderza się ze światem jawnie promującym rozwiązłość. Tu też ważna okazuje się pomoc rodziców, choćby przy wyborze odpowiedniego ubioru czy w przestrzeganiu przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami. A jednak jest dziś możliwe skuteczne wychowywanie do czystości. […]

Pastores poleca