[…] Do małżeństwa, jak i do kapłaństwa człowiek przygotowuje się na długo przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jak długo? Niektórzy twierdzą, że całe dotychczasowe życie. Ważne jest więc to, co wynosimy z domu rodzinnego, hierarchia wartości, stosunek do drugiego człowieka, do siebie, do pieniędzy, wewnętrzna wolność...

Decyzje podjęte w wolności otwierają nowe perspektywy i obligują do odpowiedzialności za nie. Bardzo ważny wydaje się okres przed małżeństwem, kiedy to rozeznajemy, kim jest ta druga osoba, co jest dla niej ważne i „uwspólniamy” wartości. Ten czas, dobrze przeżyty, jest niewyczerpalnym skarbem, z którego możemy korzystać w chwilach kryzysów. Dla nas był to czas poznawania się w różnych warunkach i kontekstach, ogólnie mówiąc, religijnych – duszpasterstwo akademickie – i turystycznych. […]

Pastores poleca