[…] Chrześcijanin pozostaje zawsze uczniem Jezusa, niezależnie od tego, czy przyjmie święcenia prezbiteratu lub sakrę biskupią, czy złoży śluby zakonne. Aby być uczniem, nie wystarczy zdobyć wiedzę – trzeba przemiany życia. Nie wystarczy tylko poznanie czegoś czy przyglądanie się komuś, by zdobyć jakąś technikę nauczania i organizowania. Chodzi najpierw o sposób życia, a dopiero wtórnie o działanie.

Na kanwie przedstawionych tutaj przykładowo tekstów zarysowuje się pewna linia formacyjna uczniów Jezusa. Można ją widzieć jako aktualną na każdym etapie i w każdym przejawie chrześcijańskiego powołania, zarówno ogólnego, jak i szczegółowego, a zwłaszcza kapłańskiego, i potrzebną na każdym etapie jako formacja ciągła. […]

Pastores poleca