Z perspektywy rodziców jedną z podstawowych metod dotarcia do dzieci jest próba zrozumienia uczuć dziecka, werbalizowanie ich i próby radzenia sobie z negatywnymi emocjami (np. rozczarowanie, złość, smutek, gniew), zarówno swoimi, jak i dziecięcymi. Ta metoda «bycia blisko życia», czyli nawiązywania do codziennych trosk, problemów i radości dzieci, jest warunkiem wzbudzenia ich zainteresowania słowem Bożym.MACIEJ ZACHARA MICWięcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca