„Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. (...) Zawsze kochałem Polskę...” Są to słowa, które wypowiedział ówczesny Prymas Polski na krótko przed swoją śmiercią w 1948 roku. Ten fragment testamentu pozwala uchwycić dwie najdroższe jego sercu rzeczywistości: Kościół i Polskę.To im poświęcił swoje siły, talenty, całe swoje życie. One stanowiły kontekst jego nauczania i pasterskiej posługi. W ostatnim czasie ożyła pamięć o tym wielkim synu narodu polskiego i mężu Kościoła. Dokonało się to pośrednio za sprawą papieża Franciszka, który 21 maja 2018 roku podpisał dekret uznający heroiczność cnót Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Fakt ten przyczynił się znacznie do wywołania żywej dyskusji wokół postaci, nauczania i działalności polskiego hierarchy. […]

PAWEŁ JASINA TChrWięcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca