[…] Mistrzowie życia duchowego, mistycy, ale także my, zatroskani choć trochę lub od czasu do czasu o jakość słuchania i poznawania tego, co Bóg nam komunikuje, zdajemy sobie sprawę, że Bożej rzeczywistości – mimo jej olśniewającej wymowy – niestety, nie przyswajamy sobie, „jak dzieci”, z właściwą im otwartością i ufnością. Dlaczego? […]KRZYSZTOF OSUCH SJWięcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca