[…] W rozważanej modlitwie św. Ignacy proponuje oddać Panu nie tylko wolność, ale i „pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę, wszystko, co mam i co posiadam”. Jeśli chcesz, dodaj do tego sfery swojego życia, które chcesz przedstawić Jezusowi: swoją emocjonalność, seksualność, poszukiwania intelektualne, ambicje i marzenia, zranienia i trudy historii swojego życia czy cokolwiek, co składa się na twoje życie.Mamy oddać wszystko, co mamy i co posiadamy: nie tylko to, co materialne, choć tu najłatwiej o zniewolenie, ale i każdą relację z człowiekiem, każde wspomnienie z przeszłości i pragnienie na przyszłość, a nawet każde bogactwo duchowe. […]

PIOTR KROPISZ SJ


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca