[…] Rzeczywiście, widzimy dziś wiele problemów w Kościele w związku z kwestią posłuszeństwa. Pojawia się na przykład tendencja, żeby być posłusznym przełożonym tylko wtedy, gdy spełniają oni wizję podwładnego i wpisują się w jego dążenia.To wielka pułapka, w którą wpada dziś wielu księży i wiele osób życia konsekrowanego. Chcą oni często uznawać autorytet przełożonego tylko wtedy, kiedy spełnia on ich zamierzenia i wymagania. Często argumentują tym, że przełożeni swoimi decyzjami chcą zablokować ich ewangelizacyjne działanie. […]Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca