[…] Niebezpieczeństwo, które zagraża nam, uczniom Jezusa, a zwłaszcza tym z nas, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w Kościele czy w jakiejś wspólnocie, polega na tym, że usiłujemy po ludzku piąć się wzwyż. W każdym z nas jest wielkie pragnienie dominacji i kontrolowania innych, instynktowna skłonność do maskowania swoich ciemności. W każdym z nas istnieje tak wielka potrzeba uznania w oczach innych i zajmowania pierwszego miejsca (oczywiście „po to, by czynić dobro”), że zapominamy, iż prawdziwe wyniesienie nie może być przez nas zaprogramowane. […]Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca