Wykładając o Duchu Świętym i jego darach, ks. prof. Józef Kudasiewicz wielokrotnie powtarzał, że Duch Święty, pomimo soborowej odnowy, wciąż pozostaje „Bogiem zapomnianym”. Ćwierć wieku później, 22 maja 2014 roku, papież Franciszek w porannej homilii w Domu św. Marty mówił, że Duch Święty jest „wielkim zapomnianym naszego życia”.

Dlatego przed podjęciem próby naszkicowania relacji pomiędzy obecnością Ducha Świętego a wolnością i zrodzonym stąd charakterem posługi prezbiterów warto sobie przypomnieć, czego „możemy spodziewać się” po Duchu Świętym w naszym życiu i posłudze. […]

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 84 (3) 2019.

Pastores poleca