Jeśli chcemy zrozumieć, na czym polega prowadzenie duchowe, musimy koniecznie otworzyć Biblię. Najlepiej na Liście do Rzymian, na 8. rozdziale.


Na 30 razy, bo tyle razy słowo pneuma pojawia się w Liście, w samym jego 8. rozdziale występuje ono 19 razy. Czasem odnosi się do ludzkiego ducha, czasem do Ducha Świętego. Dla Pawła życie duchowe to po prostu życie w Duchu Świętym. Wspomniany wyżej rozdział Listu do Rzymian to traktat o życiu duchowym – o prowadzeniu przez Ducha. […]

KRZYSZTOF WONS SDS


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca