Rozmowę panelową z udziałem KS. JÓZEFA NAUMOWICZA, patrologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, KS. MIROSŁAWA CHOLEWY, redaktora naczelnego kwartalnika „Pastores”, DK. BOGDANA SADOWSKIEGO, diakona stałego, DK. ŁUKASZA STARCZEWSKIEGO i DK. KRZYSZTOFA WAŻYŃSKIEGO, prowadzi KS. HENRYK ZIELIŃSKI, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.


Dwudziestolecie kwartalnika „Pastores” oraz dziesięciolecie ustanowienia diakonatu stałego w archidiecezji warszawskiej to dobra okazja, by porozmawiać o historii i teraźniejszości posługi oraz tożsamości diakonów w Kościele. Diakonem byłem 34 lata temu. W moich czasach seminaryjnych diakonat ujmowano nieco inaczej niż dzisiaj. Jest wiele powodów, by rozmawiać, zresztą, dialog w Kościele zawsze jest potrzebny. Teraz mamy – czego wtedy nie było – diakonat stały. Mamy też obecnie dyskusję na temat diakonis i charakteru posługi kobiet w Kościele. […]


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca