Wszelkie relacje międzyludzkie zachodzą w czasie. Różnica wieku między kierownikiem duchowym a osobą przez niego prowadzoną może sprzyjać dawaniu i przyjmowaniu rad, choć nie jest konieczna.


Życie świętych pokazuje, że prowadzili oni czasem osoby starsze od siebie, a sami powierzali się, ze względu na szczególne okoliczności, osobom młodszym. […]

ALAIN MATTHEEUWS SJ


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca