Od zarania dziejów ludzkość zadawała sobie pytanie: unde malum? Skąd zło? Skąd zło na tym świecie? Chrześcijaństwo przyniosło odpowiedź, iż...


...zło pochodzi z serca człowieka. Jezus mówił swoim uczniom: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,20-23).
Wraz ze stopniowym słabnięciem wpływów chrześcijaństwa – zwłaszcza w kręgach europejskich elit umysłowych – zaczęły pojawiać się inne, alternatywne odpowiedzi na owo dręczące pytanie. […]

GRZEGORZ GÓRNY


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca