Przedstawiając, choćby pokrótce, główne zasady salezjańskiego systemu resocjalizacji młodzieży, warto jednocześnie nakreślić zadania i wyzwania stojące przed wychowawcami, duszpasterzami pozostającymi w stałym kontakcie z młodymi niedostosowanymi społecznie. Przed tymi, którzy chcą być blisko osób pogubionych i im pomagać.

Kim oni są?
Baczny obserwator dostrzega, iż wielu młodych w Polsce doświadcza ubóstwa materialnego. […]

KS. BOGDAN STAŃKOWSKI


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca