Towarzyszenie duchowe jest sprawnością, której nie osiąga się powszechnie – ani ogół wiernych, ani duchowni. Pozostaje ona w związku nie z instytucją czy urzędem, ale z charyzmatem, który zostaje udzielony dla usłużenia konkretnej osobie albo grupie.


Dla ukazania, jakie kryteria czynią człowieka zdatnym do takiej duchowej posługi, zasadniczo wystarczą dwa teksty biblijne: 5. rozdział Księgi Tobiasza i perykopa z Ewangelii według św. Łukasza (24,13-33). […]

TERESA PASZKOWSKA


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 85 (4) 2019.

Pastores poleca