Czy duchowny, który mieszka pod jednym dachem (plebania, klasztor) ze współbratem księdzem i wie o jego ewidentnie niemoralnych zachowaniach, ma jakoś reagować?


Czy udawać, że nie widzi, nie słyszy, twierdzić, że to prywatna sprawa tamtego, wchodzić w zmowę milczenia i współodpowiedzialność za zło? A jeśli miałby reagować, to w jaki sposób? […]

DARIUSZ KOWALCZYK SJ


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca