W dniu 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pań­skiego. Wspominamy i celebrujemy jedno z dwu największych i najbardziej zdumiewających wydarzeń w dziejach ludzkości i kosmosu. Pierwszym było wcielenie, gdy Bóg stał się człowie­kiem i zamieszkał między nami. To zdumiewające wydarzenie świętujemy w dniu Zwiastowania Pańskiego. Drugim była śmierć Boga-Człowieka na krzyżu oraz Jego zmartwychwstanie.


Wydarzenie zwiastowania i wcielenia św. Łukasz Ewangelista maluje słowem jako dramat pięciu aktorów: Boga Ojca, który posyła swego Syna w ludzkie dzieje i człowieczy los, Boga Syna, który spełniając wolę Ojca, przychodzi do człowieka jako Czło­wiek, Boga Ducha Świętego, który dokonuje wcielenia Odwiecz­nego Słowa, i Anioła Gabriela, który odsłania Maryi Boży plan wcielenia. Piąty aktor wielkiego wydarzenia ma na imię Maryja.

Niech nam wybaczą czterej pierwsi Aktorzy super dramatu, że ze względów metodycznych przeniesiemy nasz wzrok na Ak­tora piątego, a ściślej – na Aktorkę, na nastoletnią Dziewczynę z Nazaretu, ówczesnego palestyńskiego Garwolina, Chodakowa czy Błonia.

Jaką rolę gra Maryja zwiastowania? I jak odgrywa swoją rolę? Postawimy 10 pytań i spróbujemy pokornie sformułować na nie 10 odpowiedzi. […]

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMConv


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca