Nie wymienia się go wśród najwybitniejszych teologów XX wieku. Niewiele osób w ogóle o nim słyszało. Na język polski mamy przetłumaczoną tylko jedną jego książkę i jeden artykuł. Nie znajdziemy wielu opracowań jego teologii. Po śmierci jest równie „przezroczysty”, jak był za życia.
Jego biskup miał kiedyś o nim powiedzieć, że był skromny aż do zniknięcia. To prawda, gdyż miliony katolików na całym świe­cie będą później czytały jego teksty, zupełnie nie wiedząc o ist­nieniu kogoś takiego, jak Jean Corbon, ani tego, że ten francuski teolog jest autorem ostatniej części Katechizmu Kościoła Kato­lickiego na temat modlitwy, którą pisał w piwnicy swojego domu, ukrywając się w czasie bombardowań Bejrutu.

Katechizm Kościoła Katolickiego, przedstawiony Kościołowi z najwyższym papieskim autorytetem, wyraża depozyt wiary, a nie prywatne poglądy konkretnego autora, jednak czytelnik, który choć trochę poznał twórczość Jeana Corbona, bez trudu rozpozna ślad jego pióra. Władając nim z niezwykłą swobodą i pasją, nakreślił on bogactwo zarówno wschodniej, jak i zachod­niej tradycji modlitwy. […]

KS. KRZYSZTOF POROSŁO


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca