Czytając Ewangelię według św. Łukasza, możemy zauważyć, że jej bardzo ważnym motywem jest formacja uczniów w drodze (Łk 9,51 nn.). To, co dzieje się podczas wędrówki Jezusa do Jeru­zalem, znacząco odbiega od stylu nauczania charakterystycznego dla szkół rabinicznych.
Te bowiem zasadniczo koncentrowały się na przekazywaniu przez mistrza klucza do interpretacji Tory. Tymczasem w „szkole Jezusa” przeżywanej niestacjonarnie, bar­dzo dynamicznie, pośród zmiennych okoliczności zewnętrznych uczniowie mieli otrzymać klucz do pełni życia. Droga z Jezusem stała się czasem oczyszczenia ich osobistych pragnień, nabytych w dzieciństwie i młodości wizji szczęścia, a ostatecznie dojrzewa­nia właściwej koncepcji ich późniejszej misji. […]

KS. PIOTR KOT


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca