Niezależnie od obszaru, na którym spotyka się ksiądz z kobietą – duszpasterstwo, działania ewangelizacyj­ne, różnego rodzaju współpraca, kierownictwo du­chowe, inne – realnym zadaniem i wyzwaniem pozo­staje budowanie relacji, należytej, dojrzałej... Jaką relację nazywamy dojrzałą?


Relacja, którą możemy nazwać dojrzałą, ma dwa zasadnicze ele­menty. Pierwszym jest dojrzałość osób wchodzących w taką re­lację, czyli ich zintegrowanie wewnętrzne wokół stabilnej, prze­myślanej hierarchii wartości oraz znajomość swoich słabych i mocnych stron. To osoby naprawdę dorosłe wewnętrznie, a nie tylko metrykalnie. Drugim jest świadomość i pilnowanie celu tej relacji. W dojrzałej relacji wiemy, po co się spotykamy i co mamy razem do zrobienia, jaki jest styk pomiędzy nami. Będzie chodzi­ło, oczywiście, o coś innego w różnego rodzaju relacjach, ale bardzo ważne jest – zwłaszcza w przypadku duchownych – żeby umieć to określić. Oczekujemy, że księża będą się troszczyli o za­chowanie właściwego celu danego spotkania, danej współpracy czy duchowego towarzyszenia. Myślę, że właśnie ta umiejętność trzeźwego rozpoznawania celu świadczy o dojrzałym budowaniu relacji z drugą osobą.

Co taką relację buduje? A co ją psuje, niszczy, zatruwa?

Jest kilka istotnych wymiarów, w których ludzie budują dojrzałe relacje. Pierwsza sprawa to właśnie troska o… […]


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca