W pytaniu sformułowanym w tytule trudno nie usłyszeć hu­morystycznego brzmienia, które nie jest lekceważeniem opisywanej rzeczywistości, lecz próbą spokojnego dystansu pozwa­lającego lepiej zobaczyć i zrozumieć.
Brak zdrowego humoru zniekształca spojrzenie na rzeczywistość albo naiwnym optymi­zmem, albo beznadziejnym tragizmem. Jak u Szekspira komedia i dramat przeplatają się i wzajemnie potrzebują, tak w posłudze św. Walentego – kapłana i męczennika – „walentynkowa” kome­dia potrzebuje przeczucia dramatu, aby komedia nie przemieni­ła się w infantylną zabawę, a dramat w tragedię. […]

KS. KRZYSZTOF GRZYWOCZ

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca