Syn Boży nie stał się człowiekiem specjalnie dla kobiet czy dla mężczyzn. Słowo stało się ciałem i to mężczyzną nie po to, by wchodzić w szczególne relacje z kobietami. Jezus z Nazaretu był i jest dla wszystkich.
Biorąc jednak pod uwagę kontekst czasów, w których przyszło Mu działać, i dane, które zostały zapisane na kartach Ewangelii, warto spojrzeć na relacje Chrystusa z kobie­tami. Popatrzmy na nie przez pryzmat siedmiu kobiet, których życie nierozłącznie związane jest z historią Rabbiego z Galilei.

Mama – pierwsza kobieta

Pierwszą kobietą w życiu Jezusa jest Jego Mama. Ewangeliści zapisali więcej danych na temat relacji Jezusa z Maryją niż z Jó­zefem. Może miała na to wpływ wcześniejsza śmierć cieśli z Na­zaretu, a może jednak relacja Jezusa do Matki była po prostu wyjątkowa. Warto zwrócić uwagę na cztery momenty, które znalazły się w Piśmie Świętym. […]

KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 86 (1) 2020.

Pastores poleca