Książka, która ukazała się pod patronatem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ze wstępem nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio, stanowi przekład z języka włoskiego publikacji zbierającej dokumenty konferencji, jaka odbyła się w Watykanie w lutym 2019 na temat ochrony małoletnich w Kościele.


Do pozycji w języku polskim dołączono list „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego” Benedykta XVI wydrukowany na łamach pisma „Klerusblatt” 11 kwietnia 2019 roku (w tej książce publikowany pt. „Odnaleźć żywy Kościół”) oraz list apostolski motu proprio Vos estis lux mundi Franciszka z 9 maja tego samego roku, modyfikujący obowiązujące w Kościele normy prawne odnośnie do wykorzystywania seksualnego małoletnich. Na opublikowane materiały pokonferencyjne składają się trzy wystąpienia Franciszka (na otwarcie i zakończenie spotkania oraz w trakcie obrad), przemówienia głównych prelegentów, w tym kardynałów: Luisa A. Taglego, Rubéna S. Gómeza, Oswalda Graciasa, Blaise J. Cupicha, Reinharda Marxa, arcybiskupów: Charlesa J. Scicluny i Marka Coleridge’a (homilia), a także s. Veroniki Openibo SHCJ, dr Lindy Ghisoni, meksykańskiej dziennikarki dr Valentiny Alazraki, oraz kilka świadectw osób wykorzystanych seksualnie przez księży; do tego podsumowanie prac grup roboczych oraz oświadczenie F. Lombardiego SJ, moderatora spotkania. Dobrze, że można zapoznać się z całością wystąpień, o których w trakcie trwania konferencji informowały media, wyakcentowując niektóre z nich. Teraz – zależnie od miejsca w Kościele, pełnionej w nim posługi czy funkcji – każdy może uważnie je przestudiować i wyciągnąć praktyczne wnioski co do realnej pomocy ofiarom, ale i krzywdzicielom, oni bowiem potrzebują „odzyskać wzrok”. Spośród głosów świeckich warto zwrócić uwagę na apel L. Ghisoni, by wyjść poza „nieproduktywne hasła”, posądzanie o fiksację czy o działania inkwizycyjne. „Postawa klęcząca: to byłaby właściwa postawa do rozpatrzenia kwestii, przed którymi dzisiaj stoimy. Postawa klęcząca przed miłosiernym Ojcem, który widzi rozdarte ciało Chrystusa, swój Kościół, i posyła nas, abyśmy wzięli na siebie, jako Jego Lud, rany i wyleczyli je balsamem Jego miłości” – powiedziała w wystąpieniu, za którego styl podziękował jej papież Franciszek. Mocno wybrzmiał też głos V. Alazraki na temat „chorej, skorumpowanej komunikacji”, nieufności Kościoła wobec mediów, a także zasad, jakimi rządzi się przejrzystość. Warto jednak lekturę materiałów pokonferencyjnych uzupełniać o głosy wskazujące głębsze powody kryzysu formacyjnego duchownych oraz tuszowania ich czynów przez przełożonych.

af


Pastores poleca