12 lutego 2020 roku Franciszek opublikował adhortację apostolską po Synodzie dla Amazonii Querida Amazonia1. Jest to dokument posynodalny, należy zatem go rozpatrywać w kontekście samego Synodu Biskupów dla regionu Amazonii, który odbył się w Rzymie w dniach 6-27 października 2019 roku.


Zarówno obrady synodalne, jak i czas przed publikacją tej adhortacji miały swoją dramaturgię. Relacje z przebiegu Synodu, spekulacje na temat papieskiego dokumentu, niezwykła dyskusja teologiczna, która poprzedziła adhortację, w postaci dwugłosu papieża-emeryta Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha na temat celibatu – wszystko to skupiło zainteresowanie na owym dokumencie.
Spośród wymienionych wyżej zagadnień warto przybliżyć swoistą metodologię, a zwłaszcza „hermeneutykę otwartości”, którą coraz wyraźniej postuluje papież Franciszek, oraz główne wątki dokumentu, by zastanowić się syntetycznie nad wnioskami dla formacji kapłańskiej.

PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca