Odczytywany w piątek każdego tygodnia podczas jutrzni Psalm 51 jest zachętą do medytacji, pozwalającej odkryć zło gnieżdżące się w ludzkim sercu, i do tego, by prosić Pana o oczyszczenie i przebaczenie.
Psalm ten jest jednym z siedmiu psalmów pokutnych, przypisanych Dawidowi. Błaga on o miłosierdzie, ponieważ z powodu pożądania Batszeby, żony Uriasza Chittyty, dopuścił się wielkich grzechów (2 Sm,11–12). Błaganie Dawida, choć wprowadza go na drogę nawrócenia, nie jest w stanie wymazać z jego serca historii zła, które uczynił. Jego wina staje się błogosławieństwem w momencie, kiedy staje się on zdolny uznać swoją nieprawość i popełniony grzech. (…)

KS. PAWEŁ GAŁUSZKA


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca