Podstawowym celem człowieka jest głęboka więź z Trójosobowym Bogiem na wzór relacji Trzech Osób Boskich między sobą. Do takich bowiem relacji stworzył Bóg człowieka.


Jak czytamy w Księdze Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” (Rdz 1,27). Człowiek został stworzony „na obraz Boży” – Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, czyli do takich relacji i takiej więzi z Bogiem, jakie mają Trzy Osoby Boskie między sobą. Każda z Nich wszystko przyjmuje od pozostałych Osób i wszystko Im daje.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556), autor słynnej książeczki Ćwiczeń duchownych, uczy nas, jak przyjmować Bożą miłość i jak na nią odpowiadać. W sposób szczególny czyni to w ostatnim ćwiczeniu trzydziestodniowych rekolekcji, w Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości (ĆD, 230-237), oraz w rozmyślaniu o Trzech stopniach pokory (ĆD, 165-168), które są przedmiotem poniższej analizy. (…)

WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca