Kościół znalazł się w permanentnym kryzysie. Taki wniosek można by wysnuć na podstawie informacji o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez duchownych i zakonników, które ujrzały światło dzienne w ostatnich latach. Co więcej, reakcja władz kościelnych w przeszłości nie zawsze była odpowiednia.


W tym kontekście trzeba mieć na uwadze aktualny wysiłek Kościoła w wypracowaniu odpowiednich procedur mających na celu ochronę małoletnich i pozwalających właściwie reagować w przypadku pojawienia się wspomnianych przestępstw. Należy też zauważyć, że problem ten dotyczy nie tylko Kościoła, ale także innych społeczności i środowisk.

Do trwającej dyskusji na temat przyczyn takiego stanu rzeczy i prób zaradzenia im włączył się papież-senior Benedykt XVI. Głośnym echem odbił się jego list „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”, opublikowany 11 kwietnia 2019 roku na łamach niemieckiego pisma „Klerusblatt”. Nie jest to jedyna jego wypowiedź na ten temat.

Nasuwają się interesujące pytania: Co nowego wnosi Benedykt XVI w toczącą się dyskusję o kondycji Kościoła? Gdzie upatruje źródeł rozważanego problemu? Co proponuje, by uzdrowić całą sytuację i pozwolić Kościołowi odzyskać utraconą wiarygodność? (…)

BOGDAN GIEMZA SDS


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca