Jezus wiedział, że Jego uczniowie w obliczu grzechów wewnątrz Kościoła oraz prześladowań z zewnątrz nie raz zwątpią. Dlatego z jednej strony zapowiadał, że to musi się stać: „podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień (...). I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich” (Łk 21,12.17).


Z drugiej zaś mówił: „odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16,33); „zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18); „jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Do tych zdań powinniśmy powracać, kiedy w wielu częściach świata kościoły pustoszeją, a następnie są burzone albo przerabiane na sklepy i dyskoteki, kiedy słychać „proroków” wieszczących rychły upadek Kościoła. (…)

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 87 (2) 2020.

Pastores poleca