Związanie pracy z modlitwą napotyka wielkie zazwyczaj trudności. Istotna trudność stąd pochodzi, że – biorąc rzecz zewnętrznie – powstaje pewna rozbieżność między modlitwą a pracą.


Modlitwa odrywa nas od świata, doczesności, otoczenia, od całego życia zewnętrznego i chce nas bez reszty zamknąć, pogrążyć w Bogu. Natomiast praca skierowuje nas ku stworzeniu. Stworzenie w pracy domaga się pełnej naszej uwagi, zajęcia się nim. Zazwyczaj tylko za cenę poświęcenia się stworzeniu człowiek może nadać swojej pracy jakąś wartość.
Czyż rozbieżność ta jest tak głęboka, jak nam się wydaje? (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 88 (3) 2020.

Pastores poleca