Dziś powszechnie słyszy się wołanie o gorliwych księży, którzy byliby prawdziwymi pasterzami dla wiernych podległych ich duszpasterskiej pieczy. Takie zapotrzebowanie istnieje od początku Kościoła, ale dziś wydaje się być szczególnie głośne z uwagi na dotykający go kryzys wiary i tożsamości.
Choć znacząco poszerzyły się możliwości duszpasterskiej aktywności Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej, generalnie nie przekłada się to jednak na widoczny wzrost gorliwości zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich.
Sytuacja może się zmienić pod warunkiem pojawienia się u księży nowej gorliwości, jakiej domagają się od nich dzisiejsze czasy. W tym przypadku nie chodzi o jakieś nadzwyczajne zewnętrzne działania, ale o trwałą i dynamiczną wierność kapłańskiej posłudze przenikniętej głęboką wiarą i miłością do Chrystusa i Jego Kościoła.
Szukając dróg i sposobów ożywienia kapłańskiej gorliwości, warto odwołać się do światła słowa Bożego, aby uświadomić sobie, jakie są sekrety jej trwałości i skuteczności, oraz na nowo je odkryć, żeby wobec wielu obecnych zagrożeń i pokus odnaleźć najgłębszą motywację do realizacji powołania i życia kapłańskiego.
(…)
Na początku ważne byłoby uświadomienie sobie… (…)
Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 88 (3) 2020.

Pastores poleca