(…) Kościół istnieje w konkretnym miejscu i czasie. Zgłębia zawsze na nowo w mocy Ducha Świętego słowo Boże zapisane w Biblii i przekazane przez Tradycję oraz odczytuje znaki czasu, aby poprzez swoją misję duszpasterską dotrzeć do konkretnego człowieka żyjącego tu i teraz.
Dlatego tak ważne w ewangelizacji jest zrozumienie nie tylko Boga, ale także świata, człowieka i siebie samego. Żyjemy w konkretnych diecezjach, parafiach i wspólnotach, które stanowią część Kościoła powszechnego. Nie sposób zdystansować się od tego, czym żyje świat i jakie są jego problemy. Wszystko to oddziałuje na nasz sposób myślenia.
Niżej zostanie przedstawiony kontekst kulturowy, w którym aktualnie żyjemy i duszpasterzujemy w polskich parafiach. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 88 (3) 2020.

Pastores poleca