Na czym polega przyjaźń z Synem Bożym, Nauczycielem, Lekarzem, Drogą, Prawdą, Życiem, Zbawcą, Bogiem-Człowiekiem? I jak w ogóle jest możliwa? Historia zbawienia przekonuje, że propozycja takiej relacji wychodzi od Boga i wynika z Jego wielkiej miłości. „Ta podstawowa prawda Bożego objawienia w pełni zaistniała w Jezusie Chrystusie.” Jak jednak grzesznik może zostać przyjacielem Boga?
Ewangelie przedstawiają rodzinę, która była zaprzyjaźniona z Jezusem i często Go gościła w swym domu. Łazarz, Marta i Maria z Betanii są biblijnym przykładem życia w przyjaźni z Bogiem. „Obecność Jezusa na uczcie w domu przyjaciół w Betanii wywołuje ich odpowiedź miłości.” W zastosowaniu tego wzoru do własnego życia pomaga lectio divina tekstów ewangelicznych, w których pojawia się to rodzeństwo. „Warto zapytać siebie, jak wygląda nasza relacja z Jezusem; czego w niej jest więcej: milczącego świadectwa, że należymy do Niego; bezinteresownej i ofiarnej służby; czy wielkodusznych gestów oddania Oblubieńcowi naszego życia.” W lekturze otrzymujemy dobre podpowiedzi na drodze zmagania się o prawdę o sobie na modlitwie. Tak np. swoją wiarę w boską obecność Chrystusa pośród nas możemy zweryfikować, wpatrując się w zachowanie Marty robiącej wyrzuty Jezusowi nauczającemu Marię. Gdy zapominamy o Jego zbawczej obecności i koncentrujemy się na sobie, „popadamy w nerwowość, czujemy się osamotnieni, a nawet oskarżamy Chrystusa Pana o brak zainteresowania naszą sytuacją”. To niezwykłe, że mimo wszystko Bóg traktuje nas jak przyjaciół i do takiej relacji zaprasza. Warto sięgnąć po lekturę, która pomoże żyć „duchowością przyjaciół Jezusa Chrystusa, tworzyć prawdziwie chrześcijańskie wspólnoty, w których doświadcza się obecności żywego Boga poprzez czynną braterską miłość”.

ank


Pastores poleca