Pod koniec zeszłego roku, dzięki wieloletniej pracy Wydawnictwa Apostolicum ukazał się polski przekład Nowego Testamentu Biblii Nawarskiej. Publikacja zawiera V wydanie Biblii Tysiąclecia oraz wstępy do ksiąg i obszerne komentarze opracowane przez biblistów z Uniwersytetu Nawarry, powstałego z inspiracji św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei.


Św. Josemaría, jeden z prekursorów Soboru Watykańskiego II, zatroskany o jego prawidłowe zrozumienie i wprowadzenie w życie, zachęcił profesorów Wydziału Teologicznego do podjęcia prac nad takimi komentarzami do Pisma Świętego, które ułatwiłyby głębsze zrozumienie Bożego słowa zwykłemu chrześcijaninowi, zaangażowanemu w sprawy świata, a jednocześnie poważnie traktującemu swoją wiarę. Dzieło to należy odczytywać w kluczu powszechnego powołania do świętości, jednej z kluczowych myśli soborowych, niestrudzenie głoszonych przez całe życie przez św. Josemaríę. Mamy więc do czynienia z tekstem pisanym z myślą nie o osobie, która niejako zawodowo zajmuje się Pismem Świętym, ale o tak zwanym zwykłym chrześcijaninie, zanurzonym w realiach ziemskich, który jednak pragnie, aby to, czym się zajmuje, skierować ku Bogu. Styl komentarzy łączy głębię z przystępnością i ma na celu pomoc czytającemu w modlitwie. Nie będzie miała kłopotu z ich zrozumieniem osoba bez głębszego wykształcenia teologicznego. Osoby szukające bardziej pogłębionych komentarzy egzegetycznych powinny raczej szukać ich np. w Biblii Poznańskiej. Komentarze Biblii Nawarskiej pomagają nie traktować słowa Bożego jako czegoś odległego, niemającego nic wspólnego z życiem chrześcijan. Jesteśmy zaproszeni, aby iść śladami Chrystusa, dążąc do tego, ażeby nie tylko być zbawionymi, ale nauczyć się żyć Jego życiem (Ga 2,20), aby Jego przesłanie przemieniało nasze życie. I to wszystko w kontekście Tradycji i duchowości wielkich świętych Kościoła. Być może jest to cecha komentarzy Biblii Nawarskiej, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę wśród dostępnych opracowań. Zaskakuje wielość cennych odniesień do Ojców Kościoła, twórców wielkiej scholastyki czy świętych wszystkich czasów. Są to w większości postacie znane, takie jak św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, czy wielcy mistycy, jak św. Teresa od Jezusa czy św. Jan od Krzyża. Znajdziemy też odniesienia do polskich świętych. Ale przewodnikami w głębszym zrozumieniu tekstu Pisma Świętego i wprowadzeniu go w życie są także mniej znane postacie, takie jak Baldwin z Canterbury czy św. Andrzej z Krety. Szeroko cytowane są również dokumenty Magisterium Kościoła, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz nauczanie ostatnich papieży. Biblia Nawarska to w sumie dobra pomoc, aby osobiście lepiej poznać słowo Boże i inspirować się jego wskazaniami, a także aby zachęcić inne osoby wokół nas, by coraz lepiej je poznawały i nim się kierowały w życiu.

x su


Pastores poleca