Od ponad 30 lat towarzyszymy dorosłym w przygotowaniach do sakramentów przy kościele św. Marka w Krakowie. Kościół wychodzi naprzeciw ludzi nieochrzczonych w posłudze katechumenatu, czyli w odrodzonej po Soborze Watykańskim II starożytnej instytucji przygotowującej dorosłych do chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Zgodnie z celem, dla którego powstało nasze Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, oddajemy się do dyspozycji lokalnego biskupa i pomagamy księżom w tworzeniu i prowadzeniu ośrodków katechumenatu według zasad określonych w księdze Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. W tej chwili posługujemy w ośrodkach katechumenalnych w Krakowie, Szczecinie i Łodzi. (…)


(…) Izolacja, strach, niepokój i smutek spowodowany przez pandemię nauczyły nas wszystkich, że Jezus nie przyszedł, aby nauczyć nas faktów o Bogu. Przyszedł, żeby być obliczem Boga. Przyszedł, by nas uzdrawiać. Przyszedł, by przynieść pokój. Tegoroczne rozmowy były częstsze, bo większość osób potrzebowała wzmożonego kontaktu ze względu na brak wymiany bezpośredniej twarzą w twarz. Wszystkie obrzędy i cotygodniowe spotkania były transmitowane online. Dostosowane do rytmu roku obrzędy katechumenatu, które są jakby rozłożeniem chrztu na kolejne etapy, pozwalają wyraźniej dostrzec znaczenie tego sakramentu dla przemiany myślenia, postępowania i modlitwy. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.


Pastores poleca