Jaka forma udzielania Komunii świętej w czasie pandemii jest prawidłowa: na rękę, do ust, a może Komunia duchowa? Pojawiło się wiele sprzecznych informacji na ten temat w Internecie. Ponadto niektórzy powołują się na objawienia prywatne dla uzasadnienia „jedynie słusznej formy” – do ust i na kolanach...
Czas pandemii odsłania prawdę o naszym duszpasterstwie, jego mocnych i słabych stronach, a także prawdę o religijności naszych wiernych. Jeśli wcześniej żyliśmy w złudnym przekonaniu, że 80-90% populacji żyjącej w Polsce to katolicy, to obecna sytuacja związana z epidemią mocno weryfikuje te wyobrażenia. Inną kwestią jest fakt, że w przestrzeni wirtualnej nastąpił prawdziwy wysyp wizji apokaliptycznych i wizji prywatnych, potwierdzonych i niepotwierdzonych oficjalnie przez Kościół, oraz wysyp autorytetów, a częściej pseudoautorytetów w dziedzinie religijnej. Są wśród nich, owszem, też prawdziwe proroctwa i objawienia prywatne, potwierdzone przez pasterzy Kościoła. Chociaż warto pamiętać, że katolików obowiązuje w sumieniu przede wszystkim objawienie publiczne podane i interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.


Pastores poleca