Rozrastająca się ciągle wspólnota Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, licząca ponad 20 tys. małżeństw żyjących na co dzień sakramentem małżeństwa, rozwija się w Polsce i poza jej granicami. Została założona przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.


Celem formacji jest pomoc małżonkom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności, która pozwala stworzyć najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim, czyli do realizowania na co dzień katechumenatu rodzinnego.
Założyciel Ruchu wyznaczył sześć funkcji tego katechumenatu, czyli sześć linii odnowy małżeństwa i rodziny: a) życie słowem Bożym jako „słowem życia”; b) życie modlitwą jako formą osobistego spotkania z Chrystusem; c) stałe życie sakramentalne, zwłaszcza eucharystyczne; d) dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem; e) ciągłe nawracanie się, przemiana swojego życia; f) postawa służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych od Boga darów.
Niżej przyjrzymy się wymienionym liniom odnowy małżeństwa i rodziny oraz temu, w jaki sposób służyły i służą pomocą małżeństwom i rodzinom także w czasie pandemii. Nadesłane przez małżonków i księży świadectwa wydrukowane w 159. Numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” oraz zamieszczone na stronie internetowej dk.oaza.pl pokazują, że okres ten dla bardzo wielu osób był czasem odkrywania rodziny jako Kościoła domowego oraz wypełniania na co dzień zadań wynikających z zobowiązań podjętych podczas sakramentu małżeństwa i sakramentu chrztu dzieci. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.


Pastores poleca