Ostatnich kilkanaście miesięcy zweryfikowało bardzo wiele w naszym życiu indywidualnym i społecznym, również w wymiarze duchowym. Jedną z kwestii niewątpliwie mocno sprawdzaną czasem pandemii był sposób funkcjonowania rodzin w przestrzeni wiary.
Warto przyjrzeć się praktykom religijnego życia domowego, czyli rytuałowi rodzinnemu, obecnemu we wspólnotach inicjacji chrześcijańskiej w ramach Drogi Neokatechumenalnej, by zobaczyć, co z tego okazało się pomocne, co się sprawdziło i co można by polecać na szerszą skalę tym, którym zależy na trwaniu życia wiary w ich domu. Poprosiłem o spostrzeżenia na ten temat kilka rodzin i osób samotnych ze wspólnot, tak by poniższe uwagi miały oparcie w doświadczeniu przeżytym wspólnie w czasie pandemii. Fakt, że na kilka(naście) miesięcy ich dom stał się jednocześnie domem, szkołą, miejscem pracy i kościołem, pozwolił spojrzeć z wdzięcznością na to, co otrzymali od Kościoła na Drodze Neokatechumenalnej, by się w tym nie pogubić. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.

Pastores poleca