Nowy rektor na początek nowego 100-lecia KUL-u... Czy w tej sytuacji bardziej myśli się o przeszłości czy o przyszłości?


Przeszłość, tradycja są bardzo ważne. Nie można i nie da się odciąć od tego bogactwa na przestrzeni stu lat, na które składa się powołanie Uniwersytetu do życia, praca wielu naukowców, ich poświęcenie i ogromny dorobek naukowy. Bez takich solidnych fundamentów nie można budować, tworzyć dalej. To nasze korzenie, nasza tożsamość. Ale Uniwersytet musi odpowiadać na współczesne problemy i wyzwania, a środowisko akademickie pomagać w poszukiwaniu a nawet odnalezieniu odpowiedzi na problemy i wyzwania obecnego świata. Należy podkreślić, że nadrzędną ideą KUL-u jest budowanie relacji między wiarą i nauką. To dzięki tej relacji Uniwersytet zachowuje swoją tożsamość. Wynika ona ze ścisłego związku z nauczaniem społecznym Kościoła katolickiego. To właśnie w takim kontekście podejmujemy wyzwania mające na celu racjonalne/sensowne posługiwanie się zdobyczami cywilizacyjnymi, między innymi w genetyce, biotechnologii, informatyzacji/cyfryzacji, komunikacji medialnej.

Czy sprawdziła się misja Uczelni wyrażona dewizą „Bogu i Ojczyźnie”?
Uważam, że dewiza ta… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.

Pastores poleca