Zawieszanie liturgii i nabożeństw pozostanie jednym z najczęściej dyskutowanych i dzielących ludzi zjawisk dni kryzysu związanego z koronawirusem. Zakończenie najostrzejszej fazy sanitarnego alertu nie wyciszyło debaty na temat oceny zachowania przywódców kościelnych podczas pandemii.
W tym okresie miotały nami obawy i niepokoje o przyszłość. Górę brał smutek i zmartwienie pogłębiane długotrwałymi blokadami swobód, a także zamykaniem kościołów i niemożnością uczestniczenia w celebracjach liturgicznych. Oczywiście, mogliśmy śledzić Msze święte transmitowane online, w wielu domach na nowo odkrywano wspólną modlitwę. Mimo to na życiu kościelnym odciskało się poczucie pustki i straty. Chrystus, zamiast stawać się bliższy,

wydawał się mniej uchwytny, mniej namacalny. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.


Pastores poleca