Benedykt XVI ukazuje Ducha Świętego w roli twórcy modlitwy i pośrednika w naszych wysiłkach umacniania relacji z Bogiem. Nie zajmuje się tematem szczegółowym Ducha Świętego jako adresata naszej modlitwy, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie omawia trynitarny wymiar modlitwy chrześcijańskiej.


Modlitwa, co do formy, przejawia się w wielkim bogactwie postaw i sposobów czci oddawanej Bogu, od dziękczynienia po błogosławieństwo, od uwielbienia po prośbę i wstawiennictwo, od hymnu po błaganie.
Papież dowodzi w ten sposób, że poprzez ową różnorodność form modlitwy człowiek wyraża siebie, dogłębne pragnienie dzielenia życia z Bogiem.
Pomimo tego, że w modlitwę angażuje się człowiek całym sobą, nie jest ona dziełem jego, lecz Ducha Świętego będącego osobową Miłością Bożą. To Paraklet przekształca nas wewnętrznie w dzieci Boże, dając nam doświadczenie tego, że jesteśmy kochani przez Niego.
Dlatego modlitwa jest zwyczajnie pierwszym i fundamentalnym aktem wiary oraz środkiem podtrzymywania miłości. Innymi słowy, jest odpowiedzią na bliskość i obecność Boga, który angażuje się w przemianę ludzkiej historii. (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 91 (2) Wiosna 2021.

Pastores poleca