Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 57(2012) nr 4, s. 5-6.

Warowny Maciej ks., Jezus i niewdzięcznicy, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 7-16.

Szostek Andrzej MIC, Od obowiązku do radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 17-23.

Ząbczyk-Plajzer Joanna, Eucharystia szkołą wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 24-30.

Rusak Agata, Nic mi się w życiu nie należy, czyli mała lekcja wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 31-40.

Zioło Michał OCSO, Piano, piano, piano, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 41-48.

Mikołajczak Małgorzata, „Dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny”, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 49-59.

Faszczowa Anna, Pełni radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 60-69.

Jestem coś winien Panu Bogu. Rozmowa z Janem Melą (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 69-79.

Miłość bez miary. Rozmowa z ks. abp. Alfonsem Nossolem (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 80-91.

Wons Krzysztof SDS, Wygnanie Kościoła [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 34-35], 57(2012) nr 4, s. 92.

Zachara Maciej MIC, Zaśpiewać Alleluja, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 93-97.

Pudełko Judyta M. PDDM, Habakuk – nauczyciel wdzięczności w każdym położeniu, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 98-105.

Zieja Jan ks., Błogosławieni..., Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 106-111.

Br. Benedykt, Wdowi grosz, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 112-114.

Pek Kazimierz MIC, Aby wierni wierzyli, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 115-122.

Martinez Diego ks., Od ‘Postquam Apostoli’ do nowej ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 123-131.

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Jezus Chrystus, Ewangelizator [w: Instrumentum laboris. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, 23-24, http://www.vatican.va], 57(2012) nr 4, s. 132.

Bardski Krzysztof ks., Impresje z krainy Jezusa, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 133-141.

Raiter Wojciech, Kościół w Rosji – znaki odrodzenia, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 142-149.

Kubicki Kamil, Nigdy się nie skarżył, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 150-153.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim rozeznawać [w: ks. Mirosław Cholewa, Tomasz Rowiński, Jak odzyskać wiarę?, Wydawnictwo M, Kraków 2012, s. 16], 57(2012) nr 4, s. 154.

Wytrwał Tomasz OP, Spadek po księdzu, Pytania i odpowiedzi, 57(2012) nr 4, s. 155-158.

Piotr SDS, Bóg nie klonuje głosicieli słowa, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 159-162.

Kaczor Magdalena, Poczułam wiatr w żaglach, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 162-164.

M., O sercu, które potrzebuje czasu, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 164-166.

Br. Mariusz, Dobrze rozeznałem swoją drogę życia, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 166-169.

Vitry Isabelle s., Bez tanich pocieszeń, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 169-172.

Kujaszewscy Maria i Jacek, Moc Bożej obietnicy, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 172-175.

Małgorzata, Konkrety na modlitwie, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 175-177.

Murray Paul, Modlić się z ufnością. Święty Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej, tłum. Krzysztof Pachocki, W drodze, Poznań 2011, ss. 156, oprac. arj, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 178-179.

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Zofia Włodkowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 384, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 179-180.

Marin Jacques, Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, ss. 416, oprac. af, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 180-181.

Biju-Duval Denis, Wylanie Ducha Świętego. Jak otworzyć się na tę łaskę, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 181-182.

Franz Raymond, Kryzys sumienia. Konflikt między lojalnością wobec Boga a lojalnością względem swojej religii, Koncept Design, Myślęcinek 2006, ss. 511, oprac. tk, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 182-184.

Hoye William J., Teologiczne błędy myślowe, tłum. Paulina Kolińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 190, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 184-185.

Bozowski Bronisław ks., Kazania (nie)zwykłe II, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 184, oprac. ank, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 185-186.

Maritain Jakub i Raissa, Brat Moris Marin, Kontemplacja w świecie, W drodze, Poznań 2011, ss. 222, oprac. jg, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 186-187.

Karol de Foucauld, „Umiłowane ostatnie miejsce.” Listy do braci trapistów, tłum. Nelly Przybylska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 488, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 187-188.

Wojtas Anna, Warszawskie muzeum ikon, Kultura, 57(2012) nr 4, s. 189-192.

Pastores poleca