Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 54(2012) nr 1, s. 5-6.

Haręzga Stanisław ks., Jezus – egzorcysta, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 7-15.

Wons Krzysztof SDS, Grzech niesłuchania słowa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 16-24.

S. Marie-Laure, Od strachu do odwagi, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 25-34.

Zatorski Włodzimierz OSB, Osiem duchów zła, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 35-42.

Nowacki Wojciech ks., Duch wolności a duch zniewolenia, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 43-51.

Jastrząb Dariusz ks., Strategia złego ducha u C. S. Lewisa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 52-60.

Kocańda Bogdan OFMConv, Uwolnienie z duchowej niewoli, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 61-69.

Iwanow Wiaczesław, Względny walor kultury [w: Michaił Gerszenzon, Wiaczesław Iwanow, Korespondencja z dwóch kątów, tłum. i oprac. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo Literatura net.pl, Gdańsk 2007, s. 25-26], 54(2012) nr 1, s. 70.

Demon w niewoli Słowa. Rozmowa redakcyjna (ks. Mirosław Nowosielski, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, Stanisław Porczyk, Bogumił Łoziński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 54(2012) nr 1, s. 71-87.

Bł. Jan Paweł II, Droga wiary Służebnicy Pana [w: Bł. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 14], 54(2012) nr 1, s. 88.

Dziadosz Henryk SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 89-94.

Jerominek Andrzej MIC, Modlitwa serca, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 95-101.

Zachara Maciej MIC, Medytacja nad wybranymi fragmentami dawniejszego Mszału, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 102-108.

Br. Antoine-Emmanuel, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 109-115.

Benedykt XVI, Czy ja jestem słowem Bożym? [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 8], 54(2012) nr 1, s. 116.

Wołyniec Włodzimierz ks., Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów, Nad nauczaniem Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 117-126.

Zięba Jadwiga, Z perspektywy polskich egzorcystów, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 127-136.

Mirek Agata, Siostry zakonne w obozach pracy PRL, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 137-146.

Wojtas Anna, Szkoły bycia bardziej człowiekiem, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 147-153.

Špidlík Tomáš kard., Strach jest tylko na początku [w: Tomáš Špidlík, Życie po śmierci, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, s. 113], 54(2012) nr 1, s. 154.

Salij Jacek OP, Pobożna antyreligia, Pytania i odpowiedzi, 54(2012) nr 1, s. 155-158.

Sosnowski Sławomir ks., Posługa uwalniania, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 159-162.

Alicja, O krok od samobójstwa, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 162-164.

Horak Tomasz ks., Słowem Słowu służyć, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 164-166.

S. J., Demon nieprzebaczenia, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 167-169.

Spragniony, Studnia Sychar, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 169-171.

Ks. W., Czy mnie przyjmiecie?, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 172-174.

Pasierb Janusz Stanisław ks., Słowo Boże między ludźmi, oprac. Maria Wilczek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 184, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 175-176.

Bunge Gabriel, Wino demonów. Nauka Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 184, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 176-177.

Kiernikowski Zbigniew bp, W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2011, ss. 626, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 177-178.

Nowosielski Mirosław ks., Jak uwolnić się od złego ducha?, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 89, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 178-179.

Meszuge, Alkoholik. Autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu, WAM, Kraków 2011, ss. 289, oprac. ank, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 179-180.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, wstęp i oprac. Marek Starowieyski i Rafał Zarzeczny, tłum. Stanisław Kur, Marek Rymuza i Marek Starowieyski, Źródła Monastyczne 56, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków - Tyniec 2010, ss. 484, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 180-182.

Lewis C. S., Rozważania o psalmach, tłum. Aleksandra Motyka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2011, ss. 207, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 182-183.

Napiórkowski Stanisław C. OFMConv, Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny, seria: Teologia w dialogu, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 183-184.

Carré Marie-Angel br., Kanalie też mają dusze. Historia nastoletniego włóczęgi, która zdarzyła się naprawdę, tłum. Krzysztof Chodecki, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011, ss. 189, oprac. tk, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 184-185.

Modelski Ryszard OFMCap, Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2010, ss. 144, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 185-186.

Kotyński Marek CSsR, Księga ocalenia (Księga ocalenia, reż. Albert Hughes, Allen Hughes, 2010), Kultura, 54(2012) nr 1, s. 187-190.

Pastores poleca