Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 52(2011) nr 3, s. 5-6.

Giertych Wojciech OP, Szczęście się przyjmuje, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 7-14.

Strzelczyk Grzegorz ks., Szczęście Jezusa, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 15-21.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 22-30.

Wielecki Krzysztof, Nieszczęsne badania szczęścia, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 31-41.

Greshake Gisbert ks., Już tutaj „tamten świat”, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 42-50.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Radość świętych, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 51-59.

Zioło Michał OCSO, Czy mnisi są szczęśliwi?, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 60-67.

Mattheeuws Alain SJ, Rozpoznawać wezwania [w: Alain Mattheeuws SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 13-14], 52(2011) nr 3, s. 68.

Nie da się podzielić wieczności na godziny. Rozmowa z ks. bp. Janem Bernardem Szlagą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 69-75.

Duch Jezusa jest mocniejszy. Rozmowa z s. Briege Mckenna OSC (rozmawia ks. Tadeusz Skrzypczyk), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 76-80.

Rybicki Adam ks., Świątobliwy, ale nieszczęśliwy, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 81-88.

Ruszała Andrzej OCD, Widzę niebo otwarte, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 89-96.

Kasiłowski Piotr SJ, Odmienieni przez smutek, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 97-101.

Delfieux Pierre-Marie o., Magnificat, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 102-106.

Szmydki Ryszard OMI, Wszystkie siły dla ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 107-115.

Rzeszowski Wojciech ks., Posługa władzy i posłuszeństwo, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 116-124.

Kowalczyk Dariusz SJ, Kościół winien ludzkiemu nieszczęściu?, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 125-133.

Dudała Jarosław, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze!, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 134-142.

Zawadka Janusz MIC, Tak dla ‘Tajemnicy szczęścia’?, Pytania i odpowiedzi, 52(2011) nr 3, s. 143-147.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Niepokoić świat [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 83], 52(2011) nr 3, s. 148.

Felix Leo, On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 149-151.

Sullivan David MAfr, Nie dla hipokryzji, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 151-154.

Monika, Bóg nigdy mnie zawiódł, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 154-161.

Kowalik Robert, Ręce lekarza, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 161-164.

Edward, Najdłuższa noc w życiu, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 164-167.

Quiceno Zapata Manuel Julián ks., Wyspowiadałem „diabła”, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 167-168.

SP, Dłoń Wielkiego Reżysera, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 168-171.

Gdy radość budzi nadzieję, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 131, oprac. jz, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 172-173.

Cànopi Anna Maria, Kazanie na Górze drogą do nawrócenia. Lectio divina, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 137, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 173-174.

Newman John Henry, Jak patrzeć na świat oczami Boga?, oprac. Lella Magnabosco, tłum. Magdalena Musiał, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 150, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 174-175.

Louf André, Reguły życia duchowego. Stałe elementy duchowej drogi chrześcijanina, tłum. Alina Meissner, W drodze, Poznań, ss. 85, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 175-176.

Krzysztof Wons SDS, Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 343, oprac. aj, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 176-177.

Spowiedź bez końca. O grzechu, pokucie i nowym życiu rozmawiają dominikanie Paweł Kozacki i Wojciech Prus, W drodze, Poznań 2010, ss. 280, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 177-178.

Rostworowski Piotr o., W głąb misterium, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 175, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 178-179.

Nadolski Bogusław TChr, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 403, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 179-180.

Gogolewski Tadeusz ks., Myśleć i rozumieć w Kościele, oprac. Paweł Bieliński, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 421, oprac. pb, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 180-181.

Ziemiec Krzysztof, Wszystko jest po coś. Rozmawiała Mira Suchodolska, Wydawnictwo Non Fiction, Warszawa 2010, ss. 190, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 181-182.

Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka , tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 211, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 182-183.

Tenace Michelina, Posługa przełożonych, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 141, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 183-184.

Wojnowski Andrzej (tłum. i oprac.), Nie tylko o zawiści. Mała antologia tekstów dawnych i nowszych, W drodze, Poznań 2011, ss. 124, oprac. akw, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 184-185.

Tabakiernik Marta, Medytacja, kontemplacja, adoracja i dźwięk. Muzyka Arvo Pärta, Kultura, 52(2011) nr 3, s. 186-190.

Pastores poleca