Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 50(2011) nr 1, s. 5-6.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Wierzyć, czyli przyjmować, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Każdy ma swoje Nazaret, Betlejem i Golgotę, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 15-22.

Thurian Max, Wdzięczność i radość Matki Pana, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 23-31.

Nadbrzeżny Antoni ks., Od niewoli do zawierzenia, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 32-40.

Mazurkiewicz Roman, Bogurodzica – pieśń nie tylko maryjna, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 41-48.

Pek Kazimierz MIC, W jakiego Boga wierzę?, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 49-57.

Rusak Agata, Gość w dom, czyli o łasce burzenia misternych planów, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 58-67.

Benedykt XVI, Dar spotkania [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 2], 50(2011) nr 1, s. 68.

Maryja nie potrzebuje fałszywej czci. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Faszczowa), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 69-79.

W stronę dojrzałości. Rozmowa z ks. Tadeuszem Hukiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 80-87.

Benedykt XVI, Nie można nie głosić [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 25], 50(2011) nr 1, s. 88.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Pokłonu Mędrców ze Wschodu, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 89-95.

Pek Kazimierz MIC, Niedoceniana nauka św. Ludwika o mądrości Bożej, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 96-106.

S. Marie-Laure, Od milczenia do milczenia, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 107-113.

Benedykt XVI, Jego posłuszeństwo a nasz grzech [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 26], 50(2011) nr 1, s. 114.

Benedykt XVI, Wciąż być w drodze, Nad nauczaniem Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 115-121.

Benedykt XVI, Życie tylko ze Słowa [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 10], 50(2011) nr 1, s. 122.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Anuncjatki – ewangeliczna droga maryjności, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 123-129.

Dzieduszycka-Manikowska Agnieszka, Wierzą mimo prześladowań, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 130-137.

Bieliński Paweł, Dlaczego jeżdżą do Taizé?, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 138-143.

Benedykt XVI, Bóg daje prawdziwą odpowiedź [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 104], 50(2011) nr 1, s. 144.

Augustyn Józef SJ, O przyczynach pasywności w seminarium, Pytania i odpowiedzi, 50(2011) nr 1, s. 145-148.

Agata, Nie można winić Maryi, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 149-153.

AWM, Adopcja – dar przyjęcia, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 153-156.

Dorota i Krzysztof, Krzyż choroby, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 156-159.

Przełożony wspólnoty zakonnej, Pierwiastek nieposłuszeństwa, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 159-162.

S. Maria Magdalena, Zaufanie i wolność, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 162-164.

Madej Andrzej OMI, Umieraj tam, gdzie jesteś posłany, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 165-167.

Jaworski Maciej OCD, Bracia na śmierć i życie, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 167-170.

Cencini Amedeo, Pragnienie Boga. Od pragnienia do decyzji o własnym powołaniu, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 81, oprac. agr, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 171-172.

Brown Raymond E. SJ, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2010, ss. 258, oprac. tk, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 172-173.

Życiński Wojciech SDB, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, seria: Mariologia w kontekście, 8, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 274, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 173-174.

Forte Bruno, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 69, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, seria: „Beatam me dicent”, 10, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 175-176.

Bunge Gabriel OSB, Ojcostwo duchowe. Chrześcijańska gnoza u Ewagriusza z Pontu, tłum. Andrzej Jastrzębski OMI, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 144, oprac. jj, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 176-177.

Monsinior Piero Marini. Ceremoniarz Papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadzili Dominique Chivot i Vincent Cabanac, tłum. Michał Romanek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 174, oprac. rz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 177-179.

Brat Moris, Z powodu Jezusa i Ewangelii. Autobiografia – i nie tylko, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 420, oprac. jz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 179-180.

Delp Alfred, W obliczu śmierci, tłum. Janusz Serafin CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 99, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 180-181.

Adamiak Elżbieta, Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, 246, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 181-182.

Jastrząb Dariusz, Duchowy świat Dostojewskiego, WAM, Kraków 2009, ss. 136, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 182-183.

Draguła Andrzej ks., Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Biblioteka „Więzi”, 248, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 251, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 183-184.

Pulcyn Bartek, Przyjęli męczeńską śmierć, Kultura, 50(2011) nr 1, s. 185-188.

Pastores poleca