Cholewa Mirosław ks., Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, nr spec. 2(2010), s. 5-6.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 7-16.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 17-26.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 27-34.

Samotność i tak pozostanie. Rozmowa z Mirosławem Pilśniakiem OP i Wojciechem Prusem OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 35-46.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 47-51.

Twardowski Jan ks., Jedno powołanie [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 18], nr spec. 2(2010), s. 52.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 53-65.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 66-67.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 68-70.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 71-77.

Vanhoye Albert, Życiodajna woda [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 83], nr spec. 2(2010), s. 78.

Benedykt XVI, Do seminarzystów o wolności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 79-83.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 84-94.

Sullivan David MAfr, Samozadowolenie zagrożeniem dla Kościoła, Z życia Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 95-104.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 2(2010), s. 105-109.

Twardowski Jan ks., Światło wiary [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 210], nr spec. 2(2010), s. 110

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 111-114.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 115-119.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 119-123.

S. Maria, Mój ksiądz, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 123-128.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 128-130.

Ks. Jacek, Najpierw pogardzałem, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 130-134.

Pastores poleca