Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 46(2010) nr 1, s. 5-6.

Rey Dominique bp, Biskup wobec przestępstwa księdza, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 7-16.

Ryś Grzegorz ks., Wyjąć duchownych spod świeckich paragrafów, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 17-21.

Wróbel Ryszard OFMConv, Gdzie Duch Pański, tam wolność, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 22-29.

Cencini Amedeo FdCC, Typy sumienia, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 30-38.

Giertych Wojciech OP, Czemu dać ostatni głos: sumieniu czy prawu?, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 39-48.

Barszcz Waldemar TOR, Sankcje kanoniczne w przypadku wykroczeń przeciwko prawu, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 49-58.

Jastrząb Dariusz ks., Poszarpana dusza księdza u Greene’a, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 59-67.

Pulcyn Tadeusz, Trwał przy Chrystusie, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 68-77.

Św. Jan Maria Vianney, Chcę, abyś był szczęśliwy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 80], 46(2010) nr 1, s. 78.

Ksiądz ponad prawem? Rozmowa panelowa (Dariusz Kowalczyk SJ, ks. Remigiusz Sobański, Agata Rusak, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 79-93.

Komputer jako dowód rzeczowy. Rozmowa z Januszem Struczyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 94-98.

Szmydki Ryszard OMI, Miejsce pieniądza, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 99-107.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona chrztu Jezusa, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 108-114.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość w prawdzie, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 115-122.

Rzeszowski Wojciech ks., Psychologia i formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 123-133.

Św. Jan Maria Vianney, Jedynie Bóg może cię nasycić [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 138-139], 46(2010) nr 1, s. 134.

Oliver Robert ks., Oczyszczenie, uzdrowienie, odbudowa zaufania, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 135-143.

Żaryn Jan, Męczeństwo cierpliwości – męczeństwo odpowiedzialności, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 144-149.

Św. Jan Maria Vianney, Ratunek dla człowieka [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 104], 46(2010) nr 1, s. 150.

Salij Jacek OP, Kremacja i pogrzeb ludzkich prochów, Pytania i odpowiedzi, 46(2010) nr 1, s. 151-154.

Jarosz Stanisław OSPPE, Biblia w areszcie, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 155-158.

Agata, Wydaje nam się, że stoimy wyżej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 158-162.

Zakonnik, Nie jest łatwo, ale żyję, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 162-163.

Ks. Jacek, Nadal jestem DDA, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 163-165.

M., Nie mają się do czego przyczepić, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 166-167.

L. P., Nabawiłem się wiary pytającej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 167-171.

Z., Kłopoty z regulaminem seminaryjnym, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 171-173.

Twardowski Jan ks., Być znakiem nadziei. Rozważania o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 174-175.

Grocholewski Zenon kard., Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, tłum. Krzysztof Stopa, ks. bp Marek Jędraszewski, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101, oprac. pw, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 175-176.

Peeters Marguerite A., Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła, tłum. Grzegorz Grygiel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 32, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 176-177.

Łucarz Stanisław SJ, Siedem grzechów głównych, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 109, oprac. ez, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 177-178.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Ja, Służebnica Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 449, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 178-180.

Wiencek Andrzej (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008, ss. 558, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 180-181.

Bunge Gabriel OSB, Modlitwa Ducha. Studia o traktacie „De oratione” Ewagriusza z Pontu, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 208, oprac. dsz, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 181-182.

Choroszy Jan A. (oprac.), Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, t. 1 (ss. 1016) i 2 (ss. 750), Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2008, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 182-183.

Vater Anne-Françoise, Wprowadzenie do modlitwy i adoracji, tłum. Monika Bartnicka-Gustowska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 254, oprac. mp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 183-184.

Jagodziński Henryk M. ks., Na przedmurzu chrześcijaństwa... Błogosławiony Kardynał Alojzije Stepinac i Chorwacja, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 159, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 184-185.

Polok Grzegorz ks., Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, Wydawnictwo Kaga-Druk, Katowice 2009, ss. 77, oprac. rk, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 185-186.

Hepp Peter, Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, tłum. Henryk Kompf, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, ss. 330, oprac. af, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 186-187.

Bieliński Paweł, Niszcząca siła podejrzliwości (Wątpliwość, reż. Patrick Shanley, 2008), Film, 46(2010) nr 1, s. 188-190.

Pastores poleca